İKTİSAB

İKTİSAB
Kazanmak. Tahsil etmek. Elde etmek

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • iktisâb — (A.) [ بﺎﺴﺘﮐا ] kazanma, çalışarak kazanma. ♦ iktisâb etmek kazanmak. ♦ iktisâb eylemek kazanmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iktisab — ə. qazanma, kəsb etmə, ələ keçirmə, əldə etmə qazanc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • KERAMET-İ İLMİYE — İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab ı Hakk ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet. *İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜKTESEB — İktisab edilmiş. Kazanılmış. Elde edilmi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İKTİSABAT — (İktisab. C.): İktisablar, kazanmalar, elde etmeler ve edinmeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Ash'ari — The Ash ari theology (Arabic الأشاعرة al asha irah ) is a school of early Muslim speculative theology founded by the theologian Abu al Hasan al Ash ari (d. 324 AH / 936 AD). The disciples of the school are known as Ash arites, and the school is… …   Wikipedia

  • free will and predestination —    The tension between human free will and God’s predestination is a thorny issue in the Islamic tradition. Although one can find prominent strains of fatalism in pre Islamic thought, concepts such as dahr or zaman (‘time’, which inexorably… …   Islamic philosophy dictionary

  • iktisap — is., bı, esk., Ar. iktisāb Kazanma, edinme, edinim Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iktisap etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kazğanmak — kazanmak, iktisab etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”